A fotóalbumról

Ez sajnos az, aminek hangzik: egy családi fotóalbum, a foto menüpontról hívható be. Aki tudja, azonosítsa őket (azt jelezze is, mert néha igénybe is veszem ezt a képességét). A családfő szempontjából öt neveletlen és kettő nevelt, névszerint: Závodszky Luca, Závodszky Dalma, Závodszky Johanna, Závodszky Máté, Závodszky Tamás, Oros Regő és Oros Virág. Valószínű fel-feltünik a fényképeken a 2 felnőtt is, Rizmajer Ildikó és Závodszky Ferenc. Akinek türelme van végigmenni a fotókon, végül eljut 2011-ig és a több székhelyű, de összetartó családot némileg megismerheti (szegény).

A család

A honlapnak ez a része tulajdonképp családunkról, – a Rizmajer-Závodszky formáció életét bemutató weboldalak – hivatott beszámolni mindennapjainkról mindazon közeli és távoli barátunknak, ismerőseinknek, akik esetleg kíváncsiak ránk. Legszűkebb családi létszámunk ez a 9 fő, a különböző génekkel rendelkező 7 gyerek és a 2 felnőtt.

Vegyes család


Tudományos meghatározásban a mienk ún. vegyes család. *A vegyes család úgy jön létre, hogy a szülők vérrokoni viszonyban nem lévő gyermekeket hoznak előző kapcsolataikból új kapcsolataikba. Az előző élethelyzetek és a változáshoz való alkalmazkodás mértéke hatással lehet az új formációra, akár negatív, akár pozitív előjellel. A család működése olyan folyamatokat foglal magában, amelyeket a család azért alkalmaz, hogy elérje céljait, a családtagok közötti kommunikációt, a célok kitűzését, a konfliktusmegoldást, a táplálkozást és a belső – külső források használatát. A reproduktív, a szexuális, a gazdasági és az oktatási cél valamikor valamennyi család központi céljai közé tartozott. Ezek napjainkra változtak, de a pszichológiai támasz megléte igen fontos cél marad az élet folyamán. A célokat könnyebb megvalósítani, ha a kommunikáció világos és egyenes. Ugyanakkor a családoknak szükségük van arra, hogy hozzáférhető belső és külső segítségforrásokkal rendelkezzenek, és érteniük kell ezek kihasználásához is. A családi kapcsolatok számosak és összetettek – a feleség szerepét betöltő párkapcsolatban élő nő kapcsolatai pl. magukban foglalhatják a feleség-férj, anya-fiú, anya-lány kapcsolatot, s ezek mindegyike különböző feladatokat, szerepeket és elvárásokat foglal magában. A szerkezet fontossága fokozódhat vagy csökkenhet attól függően, hogy a család hogyan képes feldolgozni a mindennapi realitásként jelentkező kiszámítható és váratlan stresszorokat. A nagyon merev vagy a nagyon rugalmas szerkezet egyaránt káros lehet a családra számára. Merev szerkezet esetén ha megromlik a feladattal ellátott személy egészsége, akkor nagy teher hárul a családra, mivel senki mást nem találnak alkalmasnak az adott feladat elvégzésére. A túlzottan nyitott szerkezet is problémákat okozhat – gyakran hiányzik az az alapvető kiegyensúlyozottság, amely krízis vagy gyors változás esetén automatikus cselekedetekhez vezet.

...............................................

A család definiciója

*A család emberek egy közös- sége, vagy több közösség kap- csolata, ahol a tagok között leszármazotti kapcsolat van, együttéléses párkapcsolat, házasság vagy örökbefogadás. A családok tagjai általában hasonló tulajdonságokkal rendelkező emberek (általában ugyanazon rasszba tartozóak). Az európai (nyugati) típusú társadalmakban a családot közvetlen leszármazással („vérrokonság”), házassággal, örökbefogadással (vagy hason- ló jogi kötődéssel) jellemzik. Számos antropológus vitatja azt, hogy a „vér” kapcsolata szó szerint értendő; mások pedig a nem-nyugati típusú társadalma- kat hozzák példának, ahol a „vérrokonságtól” eltérő elvek érvényesülnek abban, hogy kiket tekintünk családnak.
*Magyarországon több mint egymillió ember él csonka családban (körülbelül 660 ezer gyermek és 500 ezer felnőtt). Ez a lakosság 11%-a. A csonka családoknak nehéz a helyzete és speciális igényeik, szükségleteik vannak.