A zene és a matematika (Filozófiai jegyzet) betüméret + - search

Mi sem nyilvánvalóbb, hogy a hangokat a hangmagasságuk különbözteti meg egymástól. Mondjuk a mély hangokkal kezdve a hangok felfelé következnek egymás után, mi emberek már úgy is gondolunk rá, hogy lényegében egy-egy hangtávolságra vannak így egymástól. Úgy tudom, hogy a görögök (ahogy Pitagoras mondta: minden, amiben rend van, a matematika nyelvén leírható), a matematika egész számaihoz rendelték a zenei hangokat, de így aztán engem a számok struktúrája is a végtelenségből jövő rendhez vezet. Végülis nem tudom, hogy meg tudjuk-e indokolni, miért ezt a távolságot tartjuk éppen egy hangnyi távolságnak. A hang a rezgés következménye, a fizika tudományához tartozó fogalom, mely az anyag rezgését pontosan leírja, de nem ad megnyugtató választ a hangok (illetve a rezgések) ilyen érzelmeket rejtő gyönyörű birodalom kialakulására. Talán messze vezet, mégis megkockáztatom: nekem ez is mutatja, hogy a világban van valami csodálatos rend, ami túlmutat az ember által felfogható világon, ami nem szűnik meg talán teljesen a meghalással, ami valamiféle eredendő örökkévalóságra hívja fel annak figyelmét, aki ezen hajlandó elgondolkodni. A - kétség kívül nagyon fejlett - szaktudományaink révén elképesztő mennyiségű ismeretekhez jutottunk a XXI. sz. küszöbére, életünk nagyon sok részletére vonatkozóan kimerítő és pontos információkkal rendelkezünk. Az maradt el csupán, hogy a világunk egészéről, az életünk teljességéről tudunk-e többet mondani annál, amit gondoltunk ezen hatalmas mennyiségű ismeretek birtoklása előtt. Tudok-e jobb tanácsot adni fiamnak vagy lányomnak így most, mint amit én kaptam kisgyerekként, amit sok ezer évvel ezelőtt egy indián apa adott át a fiának az erdőt járva a kíváncsi csöppséggel. Mit dalolt az én ükanyám a nagyapámnak e fizikai ismeretek nélkül? Ki súgta meg neki, mekkora egység egy hangnyi távolság. Azt hiszem, ez egy eleve adott különbség, amit mi emberek egy hangnyi távolságnak tudunk, de ennek a kialakulásában ember nem vett részt, ezt kaptuk és kész. Már a madárénekben is felismerhető a hangváltoztatás eszerint. Valamitől nagyon jó hallgatni bizonyos sorrendben és bizonyos ritmusban megszólaló hangokat, ez így lesz a dallam és együtt ezt hívjuk zenének.
A hangokat több módon is elneveztük, például: dó, re, mi, fá, szó, lá ti dó - ezt nevezzük szómizálásnak, de a legáltalánosabban használt megjelölés a kezdőhanggal kezdődő C(dúr)-skála. Ne felejtsük el, ugyanazoknak a hangoknak ez egy másik elnevezése. Tehát egyazon hangsor van több néven. Ahogy a hangok felfelé (vagy lefelé) következnek egymás után, lényegében egy-egy hangtávolságra - ahogy már írtam - egymástól, kivéve kétszer ebben a hangskálában nem egy egész, hanem csak félhang lesz két-két hang között. Ez a skála a következő néven elnevezett hangokból áll: Cé, Dé, É, eF, Gé, Á, Há, Cé. A H és a C és az É és az F hangok között van félhang, a többinél egész hang a különbség (azaz a hangok távolsága egymástól). Így mennek sorban felfelé a zongorán a billentyűk is, a fuvolán a lukak egymás után vagy a gitáron a hangközöket adó bevonalkázás a gitár nyakán (amit bundnak nevezünk). Egy ilyen hangsort mondunk 1 oktávnak (az oktáv nyolcat jelent, mert ez a skála 8 hangból áll.
Így hívjuk oktávnak is azt a hangkülönbéget, amikor az új oktáv-hangsor (tehát 8 hang) újra kezdődik és a két sorban a két ugyanolyan nevű hang közötti távolságot oktávnyi távolságnak tituláljuk, úgy is mondjuk, hogy egy oktávval (tehát a 8 hangból álló hangsorral) feljebb vagy lejjebb, hisz ott is van kezdőhang (a ). Minden rákövetkező, magasabban lévő, új hangsor kezdő hangja is a C. Ezeken az oktávnyi különbséggel megszólaló hangokon érezni, hogy együtt zengenek. Hogy le tudjuk jegyezni a hangokat az elhangzás sorrendjében, ezért az ember megalkotta a kottát. A kotta tulajdonképpen egy vonalkázott táblázat, ami alapvetően 5 db vízszintes párhuzamos vonalból áll, ezeket kottavonalaknak hívjuk, és egy-egy vonal, illetve vonalköz határozza meg a hangokat és eszerint foglalják el a helyüket a hangok között. Ez a lejegyzett hangskála, a leírt zene így lejátszható.  (Závodszky)

 

A könyv szövegét tartalmazó lapokon, az
oldalon a szavak kereséshez nyomja meg
a  Ctrl  F  billentyűt, a képernyőn erre
(alul vagy fent) megjelenik a keresés opció.