Optikai illúzió (Ismeretelmélet) betüméret + - search

A Necker kocka
A Necker kocka egy optikai csaló- dás lehetőségére, érzékcsalódásra alkalmas ábra, amit a kristálytannal (krisztallográfia: térrácsszerkezettel rendelkező anyagoknak elemzését végző, tulajdonságait meghatározó tudományág) foglalkozó svájci Louis Albert Necker írt le először mint rombuszt 1832-ben. Az itt látható ceruzarajznak a kétdimenziós felüle- tén az ábrát úgy is érzékeljük, mintha az háromdimenziós lenne, de meg van közben az a lehetőség, hogy úgy értelmezzük, amit már geometriailag lehetetlen megvalósítani, ezt csak így megrajzolni lehet, de létrehozni, az az megépíteni a valóságban nem lehet. Itt nem műszaki rajzot vagy com- puter grafikát látunk, hanem szabad- kézi rajzot, ami a tanulmányrajz jellegzetes vonalrendszerével is a kocka kontúrját adja és elsőre jól is értelmezzük.
Necker cube 1
Amikor a Necker kockát az ismert, az optikai csalódási lehetőség kimutatására alkalmas "falazott" kontúrokkal rajzoltam meg, az az amíg a felső ábra térháló szerkezetével egyező kontúrok adták meg az ábrát, addig itt a következő rajzban már a kontúr maga is a térháló szerkezetének megfelelő teret jelentő gerendázattal (vagy bármilyen falazattal) ábrázolt kocka éleinek felrajzolásakor az optikai csalódás az egymásba futó élek takarásának ilyen játékával megidézhető, ez a tárgy a valóságban nem építhető meg, ez egy lehetetlen tárgy.


Ezt a Necker kockát a vizu- ális (optikai) illúziónak az érzékcsalódásával játszó és erre a jelenségre komponált grafikák, képi paradoxonok talán legismertebb mestere, a holland M. C. Escher (1898-1972) szintén megrajzolta, vele foglalkozunk majd még a tananyagban a vizuális illúziót használó művészek témában.

Echer Neckerkockája
Necker cube 2
Persze a Necker kocka hi- bátlan, nem csak az optikai csalódásként megjeleníthető formája is adott, a valóságban is létező forma szerint is felismerhető, természetesen ez is megrajzolható.


A négyzet mellett a másik legegyszerűbb szabályos alakzat, amivel az illúziót fel lehet támasztani bárkiben, az a háromszög ».


(Závodszky)
Necker cube 3, Závodszky rajza

 

A könyv szövegét tartalmazó lapokon, az
oldalon a szavak kereséshez nyomja meg
a  Ctrl  F  billentyűt, a képernyőn erre
(alul vagy fent) megjelenik a keresés opció.