Művészeti illúzió 1. (Ismeretelmélet) betüméret + - search

A Tervezőgrafika - illúzió
A művészeti illúzió jelensége valójában igen széles körű témát ölel fel, az alkotó illúzió-teremtési szándéka a valóságos illúzió keltésétől a látványos érzéki csalódás megteremtéséig terjedhet. Kezdjük az alkalmazott művészet tárgyköréből válogatott munkákkal, ahol az előbb említett illúzió-skála mindegyik fajtája megjelenhet. A tervező grafikában a szűkebb értelemben vett grafikai jelképzéstől egészen a realista, akár a hiperrealisztikus ábra megteremtéséig terjedhet a képalkotás szándéka, ez egyrészt a megrendelő igényének, másrészt a grafikus önálló kreatív gondolkodásának, akaratának együtteséből születik meg. Mind a tájékoztatás, mind a figyelemfelkeltés szerepe fontos feladata a reklámgrafikának. Leonardónak legjobb tanítványa megmutatta a mesterének a saját repülésre szánt szerkezetének tervrajzait, Leonardó megnézte és annyit mondott: átgondolt, sok munkával készült, értelmes terveket lát, mégis úgy gondolja, hogy ez nem fog repülni. Miért - kérdezte a tanítvány. Mert nem szép - válaszolta da Vinci. Valóban az igazi értelemben vett szépnek szoros kapcsolata van a hasznossal, a jóval, a jól működővel. A művészetet nem egy tetsztős dolog iránti igény, hanem a funkció hozta létre.
A világban eleve szépnek találunk számtalan dolgot, de ha megértjük ezek funkcióit, összefüggéseit, akkor kitágul, teljesebbé válik minden, ami körbevesz minket, kimondottan speciális szakterületen is megnő a tevékenységünk hatékonysága, nem beszélve az átláthatósággal együtt járó megértés élményével. A kérdés ez: a szépség csak a művészek provilégiuma?

Csinálni és látni a szépet sokkal szorosabb össze- függésben van mint amennyire ez a köztudatban nyilvánvaló. Az ízlés az lényegében a szellemi szín- vonal mércéje is, tulajdonképp az ízlés a tájékozó- dást is segíti a világban. A szebbé rajzolt világ jobb. De, ha megtanulom látni azt, amit a művészet valóban meg akar mutatni, akkor ezzel elsajátíthatom azt a közös látásmódot, amivel olyan tudás birtokába juthatok, ami egészen más jellegű mesterségbeli tevékenység hatékonyságát is és élményét is növeli.

A kőkorszaki barlangrajzok nem dekorációk, nem gyönyörködtetésre születtek, hanem funkciójuk volt, a közösség elképzelésének, ténykedésének megtervezését, annak sikeresebb megvalósítását, a sikeresebb megvalósítás lehetőségét szolgálták. Már az egyiptomiak is ábrázolták mindazt, amivel szembe akartak nézni. Minden megrajzolt figurának, képnek funkciója volt, ezekből sok szimbólummá, jellé alakult, ami az adott kultúrában megnövelte a kommunikációs képességet (az egész társadalomban), ezzel megsokszorosódott az információk száma, megteremtődött a közvetített tapasztalat alapján megtanulható ismeretek tára, az ember szellemi ereje elképesztő módon megnőtt.  (Závodszky)

 

A könyv szövegét tartalmazó lapokon, az
oldalon a szavak kereséshez nyomja meg
a  Ctrl  F  billentyűt, a képernyőn erre
(alul vagy fent) megjelenik a keresés opció.