blazon
A község története
map space
 
 

Újhartyán története

Újhartyánt 1764-ben telepítette be I. Grassalkovich Antal. A község alapját az 1764-ben kelt telepítési felhívás és az azt követő szerződés vetette meg. Az Országos Levéltárban megtalálható I. gróf Grassalkovich Antal saját kezűleg írt telepítési hirdetménye, amely 1764. febr. 20-án kelt. Ez a telepítés idejére nem lenne elégséges bizonyíték, mert a telepítés bekövetkezhetett évekkel a hirdetés után is. Az első telepesek 1765-ben jelentek meg a sári plébánia anyakönyveiben „ex Hartian” megjelöléssel, akik nagyobb részben németek, kisebb részben pedig magyarok, szlovákok („tótok”) voltak. A sári anyakönyvvel együtt tehát Grassalkovich telepítési hirdetménye a telepítés idejére és a telepítő személyére vonatkozólag hiteles bizonyítékul szolgál. Pest megye fent említett nagynevű monográfusai azért tévedhettek Újhartyán telepítésének évét és a telepítő nevét illetően is, mert nem ismerték a sári anyakönyveket. Az adómentesség és a település bizonytalansága miatt ugyanis 1772-ig nem szerepel Újhartyán egyetlen összeírásban sem, pl. nem szerepel az 1770-71-es úrbéri összeírásban, az 1771-es Pest megyei dicalis összeírásban.44 1768-ban nem kapott úrbáriumot, de Grassalkovich uradalmi számadáskönyveiben is csak 1774-től szerepel.45 A politikai község 1772-ben alakult, fenti monográfusok ezt vették az újjátelepülés dátumának, és mivel I. Grassalkovich Antal 1771-ben meghalt, telepítőként fiát, II, Antalt jelölték meg.46 I. Antal halála után a telepítést özvegye, Klobusiczky Teréz fejezte be. 1772-től már feltűnik a falu az uradalmi számadásokban.47 1776-ban épült barokk stílusban római katolikus temploma, melyet egy évvel később Szent Borbála tiszteletére szenteltek fel. Újhartyánnak 1779 óta van önálló anyakönyvvezetése. 1780-ra a jobbágytelkek száma alapján az uradalom ötödik legnagyobb települése lett.
Pusztahartyán újjátelepítését I. Antal a már fentebb említett telepítési felhívásban hirdette meg. Mivel ez az okmány a későbbi telepítési szerződés alapja, amelyet a gróf a telepesekkel kötött, ezért teljes egészében közlöm (meghatározó jellege miatt szó szerint idézem): „Mi Gyaraki Groff Grassalkovich Antal Gedellői, Hatvani, Döbrői, Bajai Dominiumoknak örökös ura, Fölséges Császárnak és Koronás Asszonyunknak belső titkos tanácsossa, Udvari fő Lovász-Mestere, Fölséges Udvari Magyar Kamarának Prasessesse, Tekéntetes Nemes Neográd Vármegyének Fő-Ispánnya, adgyuk tudtára mind azoknak, akik Hartyáni Pusztánkat kivánnyák meg szállni: Primo: Hogy negyven egész ház helyre három vetőre ki mérettetvén a Puszta, mindenikére minden vetőre 30 mérő alá való szántó földgye lészen: és még meg marad tíz zsellérekre való föld a kiben ki-ki vethet két mérő gabonát, Kaszáló Réth