blazon
Újhartyán


Együtműködési megállapodás

2. Titoktartási kötelezettség
A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Együttműködési Megállapodás hatálya alatt és a megszűnését követően az együttműködés során a birtokukba jutott személyes adatokat szigorúan bizalmasan kezelik, azokat az érintettek hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem hozzák nyilvánosságra, illetve harmadik személy tudomására, illetve másként nem használják fel.

4. Az Együttműködési Megállapodás hatálya
A Felek az Együttműködési Megállapodást határozatlan időre kötik.
Felek évente egy alkalommal – előzetes időpont egyeztetés után -  áttekintik az együttműködés tapasztalatait és szükség szerint módosíthatják az Együttműködési Megállapodást.

Együtműködési megállapodás

5. Az együttműködést szabályozó egyéb kérdések
A jelen Megállapodásban foglaltak megvalósítása a Felek valamennyi érintett tagjának, munkatársának, képviselőjének kötelessége.
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodásban szabályozott
együttműködést meghaladó egyedi esetekben külön szerződést kötnek.
Jelen Megállapodást a Felek közös és egységes értelmezés után jóváhagyólag aláírják.
A Felek a felmerülő vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik egymás között. Ennek eredménytelensége esetén a Felek a Dabasi Bíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki. Egyebekben a Ptk. előírásai az irányadóak.

Újhartyán, 2011. augusztus

space
 
 

Civil szervezetek
Együtműködési megállapodás

3. Képviselet
Jelen Együttműködési Megállapodás keretében a Felek képviseletét az alábbi személyek
láthatják el:
A Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről: elnök,  és a  képviselő testület tagjai.
A civil közösségek részéről: a közösségek vezetői.

 • Lila Akác Nyugdíjas Klub ének- és tánccsoportja
 • Községi fúvószenekar Újhartyán
 • Sváb Parti zenekar Újhartyán
 • Ifjúsági fúvószenekar Újhartyán
 • HERCEL Sváb Hagyományőrző Egyesület
 • „Faluházi baglyok” nótakör Újhartyán
 • Nagycsaládosok Újhartyáni Egyesülete
 • Irodalmi és Helytörténeti Társas Kör Újhartyán
 • Civilekért Egyesület Újhartyán
 • Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola
 • Gyermekvár Óvoda Újhartyán
 • Katolikus Ifjúsági Közösség Újhartyán
 • Bringaklub Újhartyán
 • Zenei Hagyományőrző Egyesület Újhartyán
 • MAG Klub Újhartyán

Együtműködési megállapodás

1. Az együttműködés tárgya
A Felek együttműködnek annak érdekében, hogy Újhartyán község német nemzetiségi és katolikus hagyományait közösen ápolják, tárgyi és kulturális emlékeit gyűjtik, megőrzik. Feladatuknak tekintik a hagyományok átadását a település fiatalabb generációi részére. Ennek érdekében évente rendszeres kulturális rendezvényeket szerveznek, mely alkalmakkor közös munkájuk eredményét a település nyilvánossága előtt bemutatják. Kulturális, hagyományőrző munkájukat igyekeznek megismertetni a környező és más települések lakosságával is. Évente ismétlődő, állandó rendezvényeiket - mint a Batyus bál, Sváb bál, fúvószenekari találkozók, Virágvasárnapi Passió, Nagypénteki Passió, Feltámadási és Úrnapi Körmenet virágszőnyeggel, fúvószenekarral, Falunap, Hartyánfeszt, Sváb Napok, Karácsonyi koncert – közösen szervezik, a programok lebonyolításához felkutatják a lehetséges pályázati forrásokat.