blazon
Újhartyán

Könyvtár

Pável Ágoston, egyik legnevesebb magyar könyvtáros a 2 világháború közt (Weöres Sándor könyvtártémájú versének ihletője), szülővárosának Szombathelynek készített könyvtárhasználati szokásokat leíró tanulmányában leírja, hogy az emberek leginkább ajánlásra válogatnak olvasnivalót és azt is, hogy a kortárs írókat kevésbé ismerik. Egy emberöltői idő elteltével már nem is beszélhetünk igazából jellemző könyvtárhasználati szokásokról, az viszont megmaradt, hogy a kortárs irodalom lényegében teljesen ismeretlen az átlag (vidéken élő) magyar előtt. Igazságtalan lenne itt is nem leszögezni, hogy ennyi idő alatt nem elhanyagolható az eltelt idő, sőt az általános változásnál markánsabb eltérést hozott az élet ezen területén is a személyi számítógép elterjedése. Itt van az elektromos könyvtár korszaka. Ezek az úgynevezett e-könyvek használatát biztosítják. Célunk mind hagyományos, mind az elektromos könyvtárat üzemeltetni.

Elérhetőség

A közművelődési koncepció célja, hogy Újhartyán község közművelődésének fejlesztését szolgálja. Segítséget nyújtson a közművelődés számára érdekelt valamennyi szereplőjének– elsősorban a község lakosságának, az önkormányzatnak és a községhez tartozó vagy a községhez valamilyen módon kötődő intézményeknek, civil szervezeteknek, az egyháznak– közművelődési tevékenységük tervezésében, az utóbbiak kultúraközvetítő szerepének gazdagításában. Kiemelkedően fontos a hátrányos helyzetűek kulturális felzárkóztatása.

 
 

Kulturális Filozófiánk

A művészet a kultúra nem egyetlen, de meghatározóan fontos eleme. Célunk, hogy felkeltsük az érdeklődést eziránt. Kezdve a hagyományos, általános és helyi művészet már ismert és kevésbé ismert anyagainak különböző fórumainkon való folyamatos bemutatásától a körünkben élő alkotók munkáinak kiállításait biztosító programokig bezárólag. Továbblépve felhívni minden érdeklődő figyelmét, hogy napjainkban már más a művészet feladata az elmúlt században, akár századokban betöltött szerepéhez képest. Leginkább annyiban módosult e szerep, hogy az originálisan természeti harmóniák felhasználásával, annak felmutatásával létrehozott esztétikai élményt nyújtó alkotások mellett immár egyéb, a mára felhalmozódott emberi tudás különböző területeiből eredő ismeretek összehangolásának feladata alapvető követelménnyé vált. Tehát igyekezzünk megértetni az ismereteink együttes használatának lehetőségét is megteremtő, újabb keletű és tartalmú harmónia keresésének alapvető igényét. Igyekezzünk segítséget nyújtani a kortárs művészek törekvéseinek megértetésében. A XX. század sok új technikai vívmányának megjelenésével, ezek társadalmi életünkbe való beépülésével megváltoztatták mindennapi életünket is, eddigi szokásaink helyett újak váltak és válnak meghatározóvá. A kortárs művészek ezek mentén újabb formai és tartalmi jegyeket találnak az új feladatokhoz. A művészet nem rendeltetésű használata egyrészt a korunknak megfelelő művek iránti érdeklődés hiányában, de leginkább (mindenféleképp sokszor) egyenlő annak teljes elhanyagolásával, és ezzel többet vesztünk, mint gondolnánk. Többek között az értelmes ember egyik legnagyszerűbb és legbiztosabb örömforrását. Ennek a ténynek a megállapítását kiemelkedően fontos feladat lehet, mert alig hallani vagy olvasni ennek kellő hangsúlyozását. Ha azok, akik ebből a szempontból szerencsés munkaterületre tévedtek és dolguk végzése során folyamatosan tapasztalják e kiapadhatatlan örömforrás élvezetét, nem is kötelességük, inkább szenvedélyük kell legyen ennek a tapasztalatnak a megosztása. Elmondani képességünk és vállalásunk szerint szűkebb vagy tágabb környezetünknek, hogy az a hol érthetetlenül, de sokszor érthető okokból vállalt távolság a kultúrának néha nem könnyen értelmezhető területeitől mennyi örömtől foszt meg minket. Ennek a távolságnak a leküzdéséhez valóban némi, addig talán szokatlan figyelem, kis plusz munkával járó érdeklődés kívántatik. Természetesen egy ország, egy város és egy falu elsősorban megélhetésének feltételeit kezeli az elsődleges helyen, de akiket megtisztel közösségük azzal, hogy ezen a másik úton is segítsen minél könnyebben átvezetni Őket, és eljuttatni ezzel is egy teljesebb emberi lét megéléséhez, azoknak igaz szenvedéllyel kell és lehet csak ebben részt venni. Ebben van mit pótolnunk.