blazon
Újhartyán

 

A kortárs művészek ezek mentén újabb formai és tartalmi jegyeket találnak az új feladatokhoz. Sajnos, a művészet kizárásával, annak teljes elhanyagolásával többet vesztünk mint gondolnánk. Természetesen egy ország, egy város vagy egy falu elsősorban megélhetésének feltételeit kezeli az elsődleges helyen, de akiket megtisztel közösségük azzal, hogy ezen a másik úton is segítsen minél könnyebben átvezetni Őket, és eljuttatni ezzel is egy teljesebb emberi lét megéléséhez, azoknak igaz szenvedéllyel kell és lehet csak ebben részt venni. Ebben is van mit pótolnunk. Továbblépve felhívni egyben minden érdeklődő figyelmét, hogy napjainkban már más a művészet feladata az elmúlt században, századokban betöltött szerepéhez képest.

Elérhetőség

Az eredeti természeti harmóniák felhasználásával létrehozott művészeti alkotások mellett immár egyéb, a mára felhalmozódott emberi tudás különböző területeiből eredő ismeretek összehangolásának feladatát elvállaló művészek alkotásainak megértése is természetes követelménnyé vált. A XX. század sok új technikai vívmányának megjelenésével, ezek társadalmi életünkbe való beépülésével megváltoztatták mindennapi életünket is, eddigi szokásaink helyett újak váltak és válnak meghatározóvá.

 
 

kulturális bizottsági tag, jegyző
kulturális bizottsági tag, Corner Galéria vezetője
kulturális bizottsági tag, művelődésszervező, szerkesztő, zenekarvezető
kulturális bizottsági tag, a biz. vezetője, iskola-igazgató
kulturális bizottsági tag, polgármester
kulturális bizottsági tag, Újhír főszerkesztője
kulturális bizottsági tag, Pénzügyi Biz. vezetője
kulturális bizottsági tag, főszerkesztő-helyettes, képzőművész
Kulturális Bizottság

Annak érdekében, hogy községünk minden tagjának ne csak joga, hanem igénye is legyen az, hogy készségeit megmutathassa, annak és műveltségének fejlesztéséhez lehetőséget kapjon, ezek feltételeinek megfogalmazásáért és biztosításáért hívta életre Önkormányzatunk ezt a bizottságot. A munkánkkal járó örömökben lehet osztozni és lehet nem igénybe venni, ez már egyéni döntés kérdése. Aki úgy dönt, velünk tart, nekik színteret biztosít az Önkormányzat ehhez, ugyanis kihagyhatatlan feltétele mindennek a közművelődési intézmények megléte és működtetése. Ez inkább a Képviselői Testület gazdasági jellegű teendői közé tartozó tétel, a Kulturális Bizottság inkább az intézmények szerepvállalását igyekszik meghatározni e tárgykörön belül. A bizottsági munkának alapvető feladata megismertetni a kulturális örökségünk javait, rávilágítani ezek jelentőségére a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint biztosítani azt, hogy mindezen ismereteket az oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján megszerezhesse. Továbbiakban segítséget igyekszünk nyújtani a művészet megértésének ill. megértetésének szándékában is, így köznapibbá tételének érdekében annak valódi élvezetének megmutatására törekszünk. A művészet a kultúra nem egyetlen, de meghatározóan fontos eleme. Célunk az is, hogy felkeltsük az érdeklődést ez iránt. Kezdve a hagyományos, általános és helyi zenei, irodalmi, és képzőművészet már ismert és kevésbé ismert anyagainak különböző fórumainkon való folyamatos bemutatásától a körünkben élő zenészek, előadóművészek bemutatkozásától a képi alkotók munkáinak kiállításait biztosító programokig bezárólag, korosztálytól függetlenül.