blazon

Adatvédelem

A(z) Pinceklub-Újhartyán Kft, mint a www.upk.hu oldal üzemeltetője ezúton kijelenti,
hogy tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot.
A honlap működtetése, vagy azzal összefüggésben lévő tevékenységek révén
a felhasználótól tudomására jutott információk megszerzése és feldolgozása során
a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével jár el:

  • Személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. tv.;
  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.;
  • 2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet;
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól;
  • Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

A(z) Pinceklub-Újhartyán Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a honlap használatával kapcsolatban,
a látogatókról és regisztrált partnerektől gyűjtött adatokat teljes körű titoktartással
kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki, semmilyen formában nem hozza nyilvánosságra,
és nem tárolja a felhasználó beleegyezése nélkül.
A(z) Pinceklub-Újhartyán Kft. fenntartja a jogot magának arra, hogy anonim információkat gyűjtsön a honlap
látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról, az ezzel kapcsolatos felhasználói
szokásokról. Ezen információk, kizárólag összevontan kerülnek feldolgozásra,
és statisztikai célokat szolgálnak.
A regisztrációs adatok kizárólag a rendelések teljesítését, azok megerősítését, nyomon
követhetőségét szolgálják. A törvényi előírásoknak megfelelően az érintetteknek,
azaz a(z) Pinceklub-Újhartyán Kft. regisztrált felhasználóinak joguk van tájékoztatást kérni a
rendszerben tárolt adataikról, azokat megváltoztatni, illetve törölni a rendszerből.
A(z) Pinceklub-Újhartyán Kft. kijelenti, hogy a tudomására jutott adatokhoz, jogosulatlan személy
által történő hozzáférésének elkerülése, az információk nyilvánosságra hozatalának
megakadályozása, az adatok pontosságának biztosítása, a biztonságos tárolás és adatátvitel
érdekében, mindenkor a legfejlettebb technológiai eszközöket, eljárásokat és módszereket alkalmazza.
További kérdések, panaszok esetében kérjük, forduljon a(z) Pinceklub-Újhartyán Kft. ügyfélszolgálatához.